* BEST Hovedside
* BEST Headhunting
* BEST Coaching
* BEST Career Transition
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/lenker
* Kontakt oss
* Tips en venn
* BEST Ordtak
* BEST Newspaper
* Informasjon

 

*BEST Career Transition

Hva er Outplacement?

Outplacement – for tyve år siden eksisterte ikke en gang ordet i noen ordbok for forretningsterminologi. I dag er det kjent i vide kretser – og anerkjent som en fornuftig og hensynsfull måte å takle nedskjæringer og omstillinger på. Outplacement er en filosofi i tillegg til en prosess. Det er tuftet på en grunnholdning som sier at bedriften har en genuin interesse i de arbeidstakerne som har vært med på å yte et viktig bidrag til selskapet og at deres avgang kan og skal skje uten bitterhet. Outplacement innbefatter også, og tar inn over seg, den psykiske belastningen familien, så vel som arbeidstakeren, ofte opplever i forbindelse med at han eller hun mister arbeidet.

Å tilby outplacement-tjenester, er noe bedriftene selv drar nytte av. De forbedrer sitt renommé og gir et signal til omgivelsene om at de tar vare på sine arbeidstakere.

Presentasjon

.BEST yter bedriftsfinansierte tjenester for karriereforandring (karriererådgivning) til enkeltpersoner og grupper som er på jakt etter nye karrieremuligheter. Vi gir opplæring i arbeidssøkerprosessen, som omfatter hjelp med å skrive CV-sammendrag, utvikling av intervju-mestring, vi kan bidra med kontorplass, administrativ støtte, mm. Vi yter også tjenester som gir merverdi med hensyn til organisatorisk effektivitet, med det for øyet å forbedre individuell ytelse og bedriftens fortjeneste.  

Det er generell enighet om at det å fortelle noen at de ikke lenger har en jobb er det vanskeligste ansvaret en leder har, og dette krever nøye omtanke og planlegging. Vi gir råd om valg av tidspunkt, omgivelser og hva som skal sies, slik at avgjørelsen blir meddelt på en mest mulig profesjonell og skånsom måte. Vi er tilgjengelige for å snakke med personen umiddelbart etterpå for å hjelpe ham/henne til å tilpasse seg den nye situasjonen, forberede seg på å meddele nyheten til sin familie, og forsøke å unngå tidlige feil som senere kan bli et hinder for suksess.

Karriererådgivning

Hovedmålet for BEST er å hjelpe dine ansatte til å bli omplassert og få nye  krevende stillinger, vanligvis på halvparten av tiden som er gjennomsnitt på jobbsøkermarkedet.

Hver tjeneste vi bidrar med er utformet med henblikk på å hjelpe våre kunder mot dette målet og å gjøre deg, bedriftslederen, i stand til å takle avganger og pensjoneringer på en kostnadseffektiv, profesjonell og følsom måte. Det skapes en vinn-vinn-situasjon for begge parter uten å bruke mer ressurser – økonomiske og personellmessige – enn nødvendig, og det opprettholdes ro og stabile forhold i organisasjonen.

For medarbeideren: Støtte og hjelp bygget på åpenhet, konfidensialitet, tillit, trygghet og erfaring. Lettere å være åpen overfor en ekstern person.

For ledelsen/firmaet: Unngår mer nærkontakt i en vanskelig situasjon, kan konsentrere seg om andre viktige oppgaver og fremtiden. 

Konsulenttjenester

BEST´s konsulenter står til rådighet for å hjelpe deg å utforme og iverksette organisasjonssystemer og tilpassede opplæringsprogrammer som kan engasjere og stimulere dine ansatte og danne solide, varige forhold med dine kunder.

Snakk med oss om hvordan vi kan gå sammen med ditt firma slik at du bedre kan tilpasse deg forandringer og være mer lydhør overfor kundenes og de ansattes behov.

Individuelle tjenester

Med bakgrunn i et konsulentforhold person til person, er disse tjenestene for karriereforandring tilpasset den enkelte ansattes behov, fra administrerende direktører og sjefer til teknisk- og administrativt personell. Vi fyller de behov mennesker har som foretar et relativt enkelt søk, i tillegg til spesielle behov noen mennesker kan ha, f.eks. ansatte som har vært lenge i en jobb og som kan komme til å foreta en større karriereforandring eller starte sin egen bedrift.

Vi legger vekt på at en skal spille på egen styrke; klargjøre den retningen en vil karrieren skal ta; foreta proaktive søketeknikker; utvikle evnen til å selge seg selv, inkludert grundig intervjuforberedelse, organisere referanser, ha tilgang til informasjon om jobbmarkedet, som f.eks. jobb-banker; og klare å overvinne problemer som dukker opp under søket. Vårt program omfatter også rådgivning for ektefellen eller partneren.

Informasjon om bakgrunn

Vi sender med glede over informasjon om våre kvalifikasjoner. I korthet kan vi si at vår bakgrunn, erfaring med teamarbeid og filosofi vis-à-vis våre oppdragsgivere vil gi dere flere vektige grunner til å velge BEST som samarbeidspartner.

Vi tar hensyn til de individuelle behov mennesker har, også med henblikk på deres karriere. Våre løsninger, som tar utgangspunkt i arbeidsinnsats, kan påvirke hele livsløpet til en arbeidstaker fra ansettelse til avgang.

Våre programmer og tjenester bistår bedrifter i å ansette de rette personene og å tilpasse dem selskapets behov, bidra til at de utvikler seg og blir mer produktive, og der det er nødvendig gir vi  dem en profesjonell og ordnet mulighet til å forlate bedriften.

Vi  ligger i fremste linje når det gjelder å ta i bruk det aller siste innen ny teknologi og rådgivning for å møte fremtidige utfordringer på arbeidsmarkedet.

Vi ville sette pris på et besøk, slik at vi kan vise dere hvordan BEST kan bistå dere og virksomheten på beste måte.

Vår målsetting

.

Å forberede dagens arbeidstakere til morgendagens utfordringer på arbeidsmarkedet.

Erklæring

BEST bidrar med diskret og etiske bedriftsfinansierte tjenester til enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Vi fremmer alltid det som er i kandidatenes beste interesse samtidig som vi beholder integriteten for de organisasjonene som engasjerer oss. Fremgangen i vårt selskap oppnås ved å yte kvalitetstjenester og gi tilfredshet for både kandidater og bedriftsledere. BEST vil administrere og anvende de etiske regler og normer gjeldende for karriererådgivning gitt av AOCFI - Association of Career Management Firms International.

 

Se presentasjon om BEST Career Transition her.

 

 

 

 
 

BEST Consulting Group, Micheletsvei 17 A, N-1366 Lysaker, Norway.
Phone +47 930 049 52. E-mail best@best-consult.no

BEST Consulting Group USA, 21 Neptun Rd, Marblehead, Boston, MA 01945, USA.
Phone:+1 (617) 510-4086. E-mail: petter@best-consult.no