* BEST Hovedside
* BEST Strategi &
.. forretningsutvikling

* BEST Org. utvikling
* BEST Executive Search
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/linker
* Kontakt oss
* Tips en venn

Gode råd til (førstegangs-)brukere av rekrutteringstjenester

Av Gunnar Krogh-Tonning, Partner i BEST Consulting Group

Sjekkliste og momenter til observasjon før du velger din samarbeidspartner:

*Konsulentfirmaets anseelse
- Hvilket konsulentfirma og konsulent har du benyttet tidligere?
- Hvorfor og hvordan valgte du dette?
- Hva slags oppdrag har de utført?
- Hvor godt fornøyd er du?
- Hvor lang tid brukte de på oppdraget(ene)?
- Pris og betalingsbetingelser?
- Tok de seg nødvendig tid til å sette seg inn i situasjonen og gjennomlyse problemet, og med gjennomgang av forretningsområder, mål og strategi?
- Oppførte de seg som profesjonelle konsulenter eller kun som ordremottakere?
- Hvor mange kandidater ble anbefalt?
- Hvor godt bedømte de kandidatene og hva er erfaringsgrunnlaget nå?
- Holdt de deg løpende orientert hver uke/hver fjortende dag? Løpende oppdatering og aktivt samarbeide er viktig!
- Prøvde de å fremme tvilsomme kandidater?
- Hvor godt sjekket de referanser og kandidatens bakgrunn?
- Hvor effektivt ble oppdraget utført?
- Navn og stilling på konsulent du vil anbefale?
- Har du fått anbefalt andre konsulenter/konsulentfirmaer du ikke har benyttet deg av?

*Rett konsulent på rett nivå
- Hvilket nivå i bedriften har konsulentfirmaet spesialisert seg på?
- Hvilke næringer?
- Konsulentens erfaringsbakgrunn?
- Hvilken erfaring har konsulenten fra din bransje?
- Hvilke arbeidsmetoder og analyseverktøy benytter konsulenten?

*Et uforpliktende møte - ta den tiden du trenger
- Kontakt anbefalt konsulent eller daglig leder
- Avtal et møte på konsulentens kontor
- Står du foran en dyktig selger eller en dyktig rådgiver?
- Hvilken konsulent skal i praksis utføre oppdraget og hvem er ansvarlig for oppdragets utførelse? Dette kan være en og samme person, men nødvendigvis ikke.
- Hvordan er konsulentfirmaet organisert?
- Hvordan og med hvem samarbeider de med, når oppdraget skal utføres i andre land?
- Har konsulenten kapasitet? (under- eller overkapasitet?)
- Be om referanser

Du skal ha et tilfredsstillende svar på alle dine spørsmål før du går videre!

*Prosessen tar tid
Vi vet at det er nødvendig med en systematisk prosess for å oppnå størst mulig sikkerhet for et riktig valg. Det finnes ingen snarveier til å finne riktig person til riktig stilling!
- Prosjekttid er avhengig av oppdragets art og vanskelighetsgrad.
- Prosjekttid vanligvis 8-10 uker

*Vær forberedt på å tenke langt frem ved ansettelse
av
nøkkelpersoner

I ditt endelige valg må du forsikre deg om at konsulentfirmaet i søkeprosessen etter kvalifiserte kandidater følger gitte etiske, profesjonelle og forretningsmessige normer for profesjonell lederutvelgelse.

*Du skal forsikre deg om at du gjør en trygg og lønnsom
investering! Lykke til!