< Tilbake
 
 
 

* BEST Hovedside
* BEST Strategi &
.. forretningsutvikling

* BEST Org. utvikling
* BEST Executive Search
* BEST Coaching
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/lenker
* Kontakt oss
* Tips en venn
* BEST Ordtak

 

 

Intervju / Den Gode Samtalen

Kunnskap og erfaring fra intervjuteknikk er videreutviklet gjennom praksis i 20 år, samt med kompetanseoverføring fra Management Institute ved Sloan School of Management, MIT, USA.

Vårt intervjusystem kartlegger:

 • Utdannelsesbakgrunn
 • Yrkeserfaring
 • Spesielle evner og anlegg
 • Spesielle erfaringer
 • Sosial tilpasning
 • Samarbeidsform
 • Dømmekraft
 • Følelsesmessig stabilitet
 • Helse og fysikk
 • Motivasjon for stillingen
 • Økonomi / forsørgerforhold / boligforhold
 • Kompetanse målt opp mot krav
 • Karakteregenskaper og modenhet
 • Personlighet og atferd

Vi kartlegger disse momentene ved hjelp av vår egenutviklede strategi og intervjuguide med 40 spørsmål. Denne blir selvfølgelig spesialtilpasset de enkelte intervjuer.

Intervjuteknikken bygges inn i en samtaleform og konversasjon, der dialogen danner en kultur for vennlighet, høflighet, åpenhet og trygghet. For å få et tilfredsstillende svar på alle spørsmål, må vi sitte sammen med kandidaten 1-2 timer i førstegangsintervju.

For ytterligere å kartlegge kandidatens karaktertrekk, motivasjon og modenhet, benytter vi vår Intervjuguide II, som inneholder 170 spørsmål. Struktur og innhold blir selvfølgelig spesialtilpasset med et ca ti-talls spørsmål til kandidatene.

Intervjuteknikk er en avansert kunst. Det fordres evner fra intervjuer som ekte nysgjerrighet og åpenhet, og evnen til å stille de riktige spørsmålene som fører til mål.

Man bør ha god kunnskap om anvendt psykologi, og ikke minst evnen til å lytte aktivt!

 

 

   
 
  BEST Consulting Group, Micheletsvei 17 A, N-1366 Lysaker, Norway.

Phone +47 67 10 42 93. E-mail best@best-consult.no