* BEST Hovedside
* BEST Strategi
* BEST Org. utvikling
* BEST Executive Search
* BEST Coaching
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/lenker
* Kontakt oss
* Tips en venn
* BEST Ordtak
* BEST Newspaper

 

I organisasjonsutvikling kan det ofte være hensiktsmessig å trekke på eksterne, objektive prosessdrivere og rådgivere. Sammen, og i samarbeid med kundens egne ressurser, kan vi bidra med vår kompetanse og brede erfaring innen lederutvikling, teamutvikling, medarbeiderutvikling og generell organisasjonsutvikling. I fellesskap skaper vi bedre forutsetninger for å lykkes, samtidig som vi bidrar til organisasjonens læring gjennom kunnskapsoverføring i løpet av prosessen. ”Flere kloke hoder sammen” gir bedre resultater for prosjektene og virksomhetene. Vi vet at virksomhetens HR- prosesser påvirker medarbeidernes atferd og må tilpasses gjeldende strategi og forretningsprosesser. Vi kan bistå i dette arbeidet. Det kan være tilpasning og/eller utvikling av kjerneverdier og en felles ledestjerne i organisasjonen, utvikling av HR-strategier og personalpolitiske retningslinjer, design av organisasjonsstruktur, strategisk kompetanseutvikling, lønns- og bonussystemer samt ledelse av endringsprosesser og endringskommunikasjon.

Vi benytter arbeidsmetoder der alle aktiviteter skjer i tett samarbeid med kunden. Vi benytter hovedsakelig workshops som arbeidsform for å sikre relevant datagrunnlag, bred involvering og forankring av løsninger. Vi er opptatt av å bidra til å skape varige endringer i atferd, som et ledd i å tilpasse organisasjonen til nye forretningsmessige utfordringer. Vår erfaring tilsier at en bred involvering, mobilisering og forankring gir implementerbare løsninger og raskere organisasjonsmessig effekt.

Kundene skal vite at BEST har lang og allsidig erfaring og kompetanse i utvikling og gjennomføring av ulike organisasjonsutviklingsprosesser.
Det er trygt og utviklende for kundene å gå i partnerskap med BEST. Vi vil at våre kunder skal lykkes med utvikling , samtidig som linjeledelsen blir i stand til å ivareta de daglige, operative oppgavene.

Om du synes det du nå har lest virker interessant, og ytterligere informasjon eller en nærmere presentasjon er ønskelig, ring eller send oss en mail.

Nedenfor kan du ”klikke” deg inn på ”BEST Organisasjonsutvikling”, en kortfattet presentasjon.

Se på presentasjon om BEST Organisasjonsutvikling her.

 

 

 

 
 

BEST Consulting Group, Micheletsvei 17 A, N-1366 Lysaker, Norway.
Phone +47 930 049 52. E-mail best@best-consult.no

BEST Consulting Group USA, 21 Neptun Rd, Marblehead, Boston, MA 01945, USA.
Phone:+1 (617) 510-4086. E-mail: petter@best-consult.no