* BEST Hovedside
* BEST Strategi &
.. forretningsutvikling

* BEST Org. utvikling
* BEST Executive Search
* BEST Coaching
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/lenker
* Kontakt oss
* Tips en venn
* BEST Ordtak

 

 

DISCUS - Profesjonell personlighets- og profilanalyse

DISCUS er et av verdens mest brukte verktøy for personlighetsanalye og -vurdering. Programmet er utviklet for å generere et detaljert bilde av en personlighet med tilhørende muligheter for tolkning og evaluering i tilknytning til personlige samtaler med kandidaten. Programmet gir opplæring og autorisasjon i å gjennomføre en personlighetstest, analysere og evaluere resultatene, og for eksempel gi en vurdering av kandidater til ulike jobber, interne jobbrokkeringer, finne en persons personlige ståsted som utgangspunkt for et individuelt personlig utviklingsprogram, studievalg, osv.

DISC har røtter langt tilbake til de gamle grekeres bestrebelser på å forstå, forklare og forandre verden. Deres søken etter å forstå menneskets innerste vesen tok utgangspunkt i deres oppfatning av kroppen bestående av fire grunnleggende væsker/substanser, basert på grunnelementene ild, luft, vann og jord. Når en av disse substansene ble framtredende i forhold til de andre, trodde man at dette virket inn på vedkommende persons humør og personlighet.

Legekunstens far, Hippokrates, systematiserte disse teoriene. Uten å bygge på noen medisinske fakta, var grekerne nærmest tilfeldig kommet fram til den første systematiske måten å beskrive personlighetstyper på. Etter dette er det fremstilt flere moderne personlighetsteorier som bygger på ideen om fire personlighetsfaktorer. DISCUS bygger på Carl Gustav Jungs omfattende arbeid med de fire kategoriene, og den amerikanske psykologen William M. Marstons arbeider om vanlige (normale) menneskers følelsesmessige responser, og hans metode for å kunne måle 4 viktige faktorer i en personlighet: Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Grundighet. Fra disse benevnelser er navnet DISC hentet.

Amerikanske forskere har videreført arbeidet til Marston, og fulgt opp med utvikling av metoder for pålitelig skåring og tolkning av analyser eller personprofiler, om en vil. Slike analyser, basert på DISC-modellen, har vært i bruk i mange år, og er i dag - i forskjellige versjoner - sannsynligvis det mest brukte verktøyet for personlighetsanalyse i hele verden.

Vår DISCUS-versjon har tatt i bruk de mest moderne presentasjons- og analyseformer, og har funnet det riktigst å holde seg lojal til Marstons beskrivelser og fortolkninger av DISC-karakterene, dog hensyn tatt til den oppdaterte forskning på områdene.

 

 

   
 
  BEST Consulting Group, Micheletsvei 17 A, N-1366 Lysaker, Norway.

Phone +47 67 10 42 93. E-mail best@best-consult.no
 
< Tilbake