*Senior rådgiver

 

*Assosierte rådgivere

 

*Partnere

 

 

*Boston, USA Office

Anbefalinger
 
 
 

* BEST Hovedside
* BEST Headhunting
* BEST Coaching
* BEST Career Transition
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/lenker
* Kontakt oss
* Tips en venn
* BEST Ordtak
* BEST Newspaper
* Informasjon

 

 

 

*Nina Etholm-Idsøe
Nina Etholm-Idsøe har 20 års erfaring fra det offentlige og private næringsliv. De siste 17 årene i lederstillinger, hvor organisasjonsutvikling, coaching og rekruttering har vært hovedoppgavene, samt ledelse av SMB selskap. Ninas fokus er å skape oversikt, balanse og progresjon i sine klienters personlige utvikling, karrieremessig og privat. Utdannet pedagog fra Oslo Lærerhøyskole og professional co-active coach fra CTI San Francisco - Oslo.
Se CV Se: View Nina M. Etholm-Idsoe's profile on LinkedIn
nina@best-consult.no

*Gunnar Krogh-Tonning
Gunnar Krogh-Tonning har 21 års erfaring fra Headhunting av toppledere, linjeledere og spesialister i Norge og internasjonalt. Coaching, samtalepartner og rådgiver til toppledere og linjeledere. Karriereutvikling (Career Transition). Tidligere erfaring fra systemsalg, markedsføring, toppledelse og forretningsutvikling. Styrearbeid i internasjonalt musikkforlag. Utdannet sivilingeniør og siviløkonom.
Se CV Se: View Gunnar Krogh-Tonning (gunnar@best-consult.no)'s profile on LinkedIn 
gunnar@best-consult.no

 

*Steinar Ask Magnussen
Steinar Ask Magnussen har mer enn 20 års erfaring fra internasjonale konsern og mindre bedrifter med multikulturelle rammebetingelser. Erfaring som daglig leder og fra internasjonal forretningsutvikling, salg- og markedsføring av merkevarer. Solid erfaring fra internasjonale kontraktsforhandlinger inkl. distribusjonsavtaler, lisensavtaler, patenter, varemerker, mønsterbeskyttelse, outscourcing og etablering av datterselskap og joint ventures.Erfaring fra internasjonal rekruttering av nøkkelpersonell, trouble shooting og management for hire.
Se CV
steinar@best-consult.no

 

 

*Petter Müller Etholm President/Partner
An accomplished entrepreneurial franchise executive with 25 years experience in building and managing successful businesses. Has created several successful international joint ventures, lead a major turn-around and financial restructuring of a US franchisor with over 1,000 units.  Created, developed and managed a US national franchise retail company currently with 165 units.  Thrive on building winning teams and helping people develop meaningful lifestyles in their own businesses.  Extensive Board Room experience and currently sits on the Board of Boston Learning Center, a non profit organization helping inner city children complete High School.  Former member Young Presidents Organization (YPO) current member the Worlds President Organization (WPO).
Se CV
petter@best-consult.no

 

 

*Hans Nordby
Hans Nordby har 23 års erfaring fra topp- og linjeledelse i ABB-konsernet, og 7 års erfaring fra FoU i Telenor og Forsvaret. Utdannet sivilingeniør fra NTH. Erfaring fra forretningsledelse, herunder strategiarbeid, forretningsutvikling, FoU, produksjon, salg og markedsføring. Strategi, forretningsutvikling og forretningsdrift. Coaching og Mentoring innen ledelse og karriereutvikling. Styrearbeid, i Norge og internasjonalt.
Se CV
hans@best-consult.no

*Mauritz Fredriksen
Erfaring og kompetanse i ledelse, marketing og bedriftsrådgivning i diverse internasjonale miljøer. Tverrkulturelle forhold: Multinasjonale selskaper, forretningsvirksomhet og kontraktforhandlinger i land utenom Norge (Storbritannia, Norden, USA, øvrige Europa). Etablering og oppbygging av selskaper. Oversetter og rådgiver i engelsk språk.
Se CV
mauritz@best-consult.no

 

 

 

 

 

Selskaper med forretningsinteresser i utlandet, skal vite at nettverket vårt inkluderer 400 velrennomerte rådgivere internasjonalt innen management consulting og headhunting.

 
 

BEST Consulting Group, Micheletsvei 17 A, N-1366 Lysaker, Norway.
Phone +47 930 049 52. E-mail best@best-consult.no

BEST Consulting Group USA, 21 Neptun Rd, Marblehead, Boston, MA 01945, USA.
Phone:+1 (617) 510-4086. E-mail: petter@best-consult.no