< Tilbake
 
 
 

* BEST Hovedside
* BEST Strategi &
.. forretningsutvikling

* BEST Org. utvikling
* BEST Executive Search
* BEST Coaching
* BEST Karriere
* Rådgivere
* Referanser
* Nyttige innlegg/lenker
* Kontakt oss
* Tips en venn
* BEST Ordtak

 

 

Referansekontroll

Referansekontroll er en rutine for å sikre at opplysningene om kandidatens utdanning, erfaring og bakgrunn er korrekte. Gir utdypet informasjon om kandidatens sterke og svake sider, og gi mulighet til å vurdere begge mot bedriftens målsetting og behov.

Vi benytter 22 spørsmål som del av standard prosedyre. I tillegg blir spørsmål spesialtilpasset, for ytterligere å kontrollere nøkkelkompetanse.

Referansekontroll er siste fase i arbeidet med å skille mellom sluttkandidatene. Bare når det er klart at kandidatene reelt blir overveiet ansatt, er det riktig å henvende seg til de personene som er oppgitt som referanser. Vi snakker med både over-, side- og underordnede, for å danne oss et totalt bilde rundt kandidatene. Etter avtale, kontakter vi både de referansene som blir oppgitt, samt at vi i tillegg benytter våre egne nettverk.

I løpet av denne prosessen vil det skje ytterligere elimineringer, til det gjenstår noen få sluttkandidater som blir presentert kunden.

Vi foretar referansekontrollen per telefon i ca 30 minutter per referent, men ofte møtes vi - spesielt i viktige sluttfaser. Møter gir ekstra merverdi i referansekontrollprosessen i denne siste vanskelige fasen.

Referansekontroll er siste del, og kanskje den viktigste , i ansettelsesprosessen. Så langt er det investert mye ressurser og verdifull tid. Etter de beste råd fra rådgiver og dine nærmeste, tar du nå beslutningen selv. Kanskje den viktigste du tar på laaang tid!

Benytt oss aktivt som dine rådgivere!

Velkommen skal du være!

Referansekontroll er en avansert kunst!

 

 

 

   
 
  BEST Consulting Group, Micheletsvei 17 A, N-1366 Lysaker, Norway.

Phone +47 67 10 42 93. E-mail best@best-consult.no